event image event image

Konferencja Transformator'2009, 2-4 czerwca 2009 r., Toruń

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej po raz drugi było organizatorem Międzynarodowej Konferencji Transformatorowej "Transformator". Tegoroczna edycja, nad którą patronat objęła Międzynarodowa Konferencja Wielkich Sieci Elektrycznych Wysokiego Napięcia CIGRE, podobnie jak przed dwoma laty, odbyła się w Toruniu. Tym razem 2-4 czerwca 2009 r.

Jej uroczystego otwarcia dokonali: Janusz Borowski, dyrektor generalny toruńskiego oddziału Energa-Operator, Andrzej Pazda, dyrektor Biura PTPiREE, Pierre Boss, przewodniczący Komitetu Studiów A-2 CIGRE oraz Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki, przewodniczący PKWSE. 

P. Boss przedstawił Komitet Studiów A-2 CIGRE, jednocześnie informując o zmianach w jego działalności oraz zachęcił do udziału w pracach komitetów. Podobne słowa zachęty można było usłyszeć w wystąpieniu J. Wańkowicza.

Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, producentów i eksploatatorów transformatorów, głównie ze spółek dystrybucyjnych oraz PSE Operator SA. Udział cudzoziemców spowodował, że debata była prowadzona w języku polskim i angielskim, a tłumaczenie symultaniczne przyczyniło się do bezproblemowego komunikowania. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów transformatorów oraz urządzeń do ich diagnostyki, monitorowania itp. 

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z najnowszym ofertami takich firm jak: GPH sp. z o.o., EMB Gmbh, Haefely Service Consulting, Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki ,,Micronica", Ekofluid s.r.o., Enertest Testery i Diagnostyka sp. z o.o., Ge Energy Kelman Products, Politechnika Poznańska - Instytut Elektroenergetyki, Serveron, Poltrade, Kema - IEV Gmbh.
Program konferencji koncentrował się głównie na zagadnieniach związanych z niezawodnością transformatorów. Uczestnicy - w zależności od obszaru zainteresowania - mieli do wyboru szeroki wachlarz referatów. Priorytetem wyborze była możliwość ich praktycznego wykorzystania. Wygłoszono 19 prelekcji, które podzielono na trzy główne bloki tematyczne omawiające:
  • zagadnienia konstrukcji transformatorów
  • monitoring, badania i diagnostykę transformatorów
  • oleje transformatorowe, zawilgocenie izolacji

Związany z konferencją tutorial poświęcony był dyskusji nad wykorzystaniem pomiaru wyładowań niezupełnych do diagnostyki transformatorów.

Merytorycznego podsumowania konferencji dokonał prof. Janusz Turowski. Dziękując za zaproszenie na kolejne, tak ważne spotkanie ekspertów w ramach konferencji transformatorowej, jako człowiek, który brał czynny udział przy budowaniu polskiej szkoły transformatorowej, tworzonej z mozołem przez prof. Eugeniusza Jezierskiego, przedstawił jej historię. Z dumą stwierdził też, iż z perspektywy wielu lat nastąpił imponujący postęp naukowy, technologiczny i kadrowy. Konkluzją wystąpienia była myśl, że współcześnie nie jesteśmy już skazani na intuicyjne ekspertyzy awarii i modernizacji konstrukcji, a dobrze prowadzona polska szkoła diagnostyki dorównuje najlepszym w tym zakresie, uwzględniając ją w międzynarodowych działaniach na tym polu. To z kolei przekłada się na fakt, iż specjalizacja ta odsunęła na dalszy tor dawne priorytetowe zainteresowania, m.in. prace nad konstrukcją rdzenia, uzwojeń, przepustów, kadzi czy analiz dotyczących strat mocy, hot spotów, asymetrii. Stwierdzenie tego faktu znalazło potwierdzenie w liczbie przedstawionych referatów.

Na zakończenie prof. J. Turowski podziękował organizatorom za podtrzymywanie silnej pozycji polskiej szkoły transformatorowej oraz życzył wytrwałości i sukcesów w dalszej działalności na tym polu. Podziękowania złożył również przybyłym gościom z Polski a także z zagranicy: Szwajcarii, Chin, Niemiec, Czech oraz licznie reprezentowanym firmom komercyjnym. 

Mamy nadzieję, iż stwierdzenie Pierre'a Boss'a, że Polska należy do nielicznych krajów, w których konferencje transformatorowe odbywają się cyklicznie, znajdzie praktyczne odzwierciedlenie i że spotkamy się za dwa lata.