event image event image

 

Dzień I – 7 maja 2019 r.
 

13:00

Uruchomienie sekretariatu, rejestracja uczestników

14:00

Obiad

15:00

Otwarcie Konferencji, wprowadzenie
Wojciech Tabiś (Polish Power Transmission and Distribution Association)
Hanna Mościcka-Grzesiak (Poznan University of Technology)

15:15

Bieżąca działalność Komitetu A2 CIGRE
Piotr Mański (PSE SA)

15:30

Tutorial – Elektryczna wytrzymałość udarowa układu izolacyjnego transformatora

15:30

Zależność wytrzymałości elektrycznej udarowej od biegunowości napięcia
Franciszek Mosiński (Politechnika Łódzka)

16:30

Przerwa kawowa

17:00

Wytrzymałość udarowa izolacji gazowej, ciekłej i stałej - doświadczenia z laboratoryjnych prac eksperymentalnych
Paweł Rózga (Politechnika Łódzka)

17:40

Dyskusja

18:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:00

Kolacja

 

 

Dzień II – 8 maja 2019 r.
 

7:00

Śniadanie

9:00

Sesja 1 – Badania transformatorów w eksploatacji, monitoring

 1. Transformer Temperature Monitoring increases the Availability, Reliability, and Reduces Maintenance Costs While Improving Situational Awareness
  Monitorowanie temperatury transformatora jako element zwiększający niezawodność i redukujący koszty utrzymania oraz poprawiający wiedzę o stanie transformatora
  Brian Sparling (Dynamic Ratings)
 2. Określenie znamionowych strat stanu jałowego na podstawie pomiarów niskonapięciowych
  Zbigniew Szymański (Energopomiar Gliwice Sp. z o.o.)
 3. Nowe moduły i urządzenia w monitoringu on-line transformatorów mocy
  Marek Andrzejewski, Wiesław Gil (Mikronika)

Dyskusja

10:30

Przerwa

11:10

Sesja 2 – Badania transformatorów w eksploatacji, monitoring 

 1. Badania wysokoczęstotliwościowe transformatorów
  Marek Florkowski, Jakub Furgał, Maciej Kuniewski (AGH w Krakowie)
 2. Wybrane aspekty prób odbiorczych transformatorowych przesuwników fazowych - studium przypadku
  Tomasz Bednarczyk (OMICRON Energy Solutions Polska Sp. z o.o.)
 3. Zmiany wnoszone do wymagań dotyczących badań i konstrukcji transformatorów suchych przez normę IEC 60076-11:2018
  Anna Krajewska (Instytut Energetyki)

Dyskusja

12:40

Przerwa

13:00

Sesja 3 – Zagadnienia zawilgocenia izolacji celulozowej – diagnostyka, procedury suszenia

 1. Direct moisture Determination of Power Transformers
  Bezpośrednie oznaczanie stopnia zawilgocenia transformatorów mocy
  Mario Scala, Christian Bonini (Siemens AG, Austria)
 2. Moisture Determination and Drying Simulation during Manufacturing of Transformers
  Oznaczanie stopnia zawilgocenia i symulacja suszenia podczas produkcji transformatorów
  Mario Scala, Christian Bonini (Siemens AG, Austria)

Dyskusja

14:00

Obiad

15:15

Sesja 4 – Zagadnienia zawilgocenia izolacji celulozowej – diagnostyka, procedury suszenia

 1. Powtarzalność wyników pomiaru napięcia przebicia zawilgoconego i zanieczyszczonego oleju transformatorowego
  Tomasz Piotrowski, Mateusz Wójciak (Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki)
 2. Wpływ grubości próbek celulozowych na efektywność procesu ich suszenia z wykorzystaniem estru syntetycznego
  Piotr Przybyłek, Hubert Morańda, Hanna Mościcka-Grzesiak (Politechnika Poznańska)
 3. Wyładowania niezupełne w ukośnym polu elektrycznym w układzie izolacyjnym celuloza-dielektryk ciekły w trakcie procedury suszenia preszpanu estrem syntetycznym
  Hubert Morańda, Hanna Mościcka-Grzesiak (Politechnika Poznańska)

Dyskusja

16:40

Przerwa

17:10

Sesja 5 – Wyładowania niezupełne w transformatorze – metody badań

 1. Możliwości diagnostyki wyładowań niezupełnych poprzez pomiar ich promieniowania ultrafioletowego
  Possibility of diagnostics of partial discharges by measuring their ultraviolet radiation
  Jerzy Skubis, Michał Kozioł (Politechnika Opolska)
 2. Badanie wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia metodami AE, HF, UHF
  Wojciech Sikorski, Krzysztof Walczak, Hubert Morańda, Cyprian Szymczak, Krzysztof Siodła (Politechnika Poznańska), Wiesław Gil (Mikronika)
 3. Ocena stanu technicznego transformatorów żywicznych za pomocą diagnostyki wyładowań niezupełnych przy wykorzystaniu mobilnego źródła napięcia testowego
  Tomasz Bednarczyk (OMICRON Energy Solutions Polska Sp. z o.o.)

Dyskusja

18:35

Zakończenie drugiego dnia konferencji

19:30

Kolacja koleżeńska

 

 

Dzień III – 9 maja 2019 r.
 

7:00

Śniadanie

9:00

Sesja 6 – Nowoczesne metody diagnostyczne układów izolacyjnych

 1. End-of-life management of power transformers. Methanol against Furans
  Wyznaczanie długości okresu eksploatacji transformatorów mocy. Metanol oraz związki furanu jako wyznaczniki stopnia degradacji izolacji papierowej
  Alfonso de Pablo Ledicia Salgado (TJH2b, Spain)
 2. Analiza porównawcza widma promieniowania optycznego emitowanego przez wyładowania elektryczne w cieczach elektroizolacyjnych
  Comparative analysis of the spectrum of optical radiation emitted by electrical discharges in electroinsulating liquids
  Michał Kozioł (Politechnika Opolska)

Dyskusja

10:30

Przerwa

11:00

Sesja 7 – Dielektryki ciekłe alternatywne

 1. Zjawiska przedprzebiciowe w biodegradowalnym oleju transformatorowym
  Maciej Jaroszewski (Politechnika Wrocławska)
 2. Wyładowania elektryczne w estrach biodegradowalnych w układzie z przegrodą izolacyjną
  Paweł Rózga (Politechnika Łódzka)
 3. Wpływ procesu separacji metodą ewaporacyjną oleju mineralnego od estru syntetycznego na wybrane właściwości uzdatnionego estru
  Kamil Lewandowski (Power Engineering Transformatory, Politechnika Poznańska), Hubert Morańda (Politechnika Poznańska), Bartosz Orwat, Jakub Szyling, Ireneusz Kownacki (Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Design and test experiences for the development of 15 and 20 MVA, 66/11.55 kV power transformers filled with natural ester oil
  Projektowanie i testy dla rozwoju transformatorów mocy 15 i 20 MVA, 66 / 11.55 kV wypełnionych naturalnym esterem
  Digpalsinh Parmar (IMP Powers Ltd)

Dyskusja

13:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:30

Obiad