event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:     31 stycznia 2017
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                28 lutego 2017    
Przesłanie pełnych tekstów referatów:         21 kwietnia 2017
Termin zgłoszeń:                                                      28 kwietnia 2017

 

Teksty referatów prosimy przesyłać na następujące adresy e-mail: