event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:     31 stycznia 2019r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                 28 lutego 2019r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów:         22 kwietnia 2019r.
Termin zgłoszeń:                                                          24 kwietnia 2019r.

 

Teksty referatów prosimy przesyłać na następujące adresy e-mail: