event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje

Międzynarodową Konferencję Transformatorową "TRANSFORMATOR '19"

która odbędzie się w dniach 7-9 maja 2019 w Toruniu.

Konferencja po raz kolejny odbędzie się pod patronatem CIGRE.

Język konferencji
Oficjalnymi językami konferencji będą: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Tutorial prowadzony będzie w języku polskim.

Miejsce konferencji
Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń
http://www.hotelfilmar.pl/


Uczestnicy
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo - rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji. Przewidujemy także śladem poprzednich konferencji udział przedstawicieli z zagranicy. W związku z tym konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Zagadnienia w pracach CIGRE S.C. A2
 • Diagnostyka transformatorów i ocena jej skuteczności
 • Awaryjność transformatorów, przyczyny awarii
 • Postęp w zakresie konstrukcji i budowy transformatorów
 • Alternatywne dielektryki ciekłe w transformatorach
 • Monitoring transformatorów, najnowsze trendy i dotychczasowe doświadczenia
 • Izolatory przepustowe, aktualne zagrożenia w eksploatacji
 • Układy izolacyjne transformatorów - nowe rozwiązania
 • Próby odbiorcze
 • Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów rozdzielczych do pracy w sieci z przyłączonymi, po stronie nn, źródłami energii rozproszonej
 • Transformatory współpracujące z układami przekształtnikowymi

W czasie konferencji odbędzie się Tutorial poświęcony problematyce wytrzymałości dielektrycznej transformatorów.