event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w Konferencji:

TRANSFORMATOR'24 
17-18 kwietnia 2024 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja adresowana była do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji. W trakcie wydarzenia przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: diagnostyka transformatorów i ocena jej skuteczności; awaryjność transformatorów, przyczyny awarii; analiza chromatograficzna (DGA), właściwa interpretacja wyników; postęp w zakresie konstrukcji i budowy transformatorów; monitoring transformatorów, najnowsze trendy i dotychczasowe doświadczenia; alternatywne dielektryki ciekłe w transformatorach; układy izolacyjne transformatorów - nowe rozwiązania; rozwiązania konstrukcyjne transformatorów rozdzielczych do pracy w sieci z przyłączonymi, po stronie nn, źródłami energii rozproszonej; transformatory współpracujące z układami przekształtnikowymi.

Już tradycyjnie, w zakładce "TRANSFORMATOR'2024", publikujemy:

  • program konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zdjęcia z konferencji,
  • te prezentacje z konferencji, których Autorzy wyrazili zgodę na ich publikację.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE!