event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji:

TRANSFORMATOR'24 
17-18 kwietnia 2024 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Diagnostyka transformatorów i ocena jej skuteczności,
 • Awaryjność transformatorów, przyczyny awarii,
 • Analiza chromatograficzna (DGA), właściwa interpretacja wyników,
 • Postęp w zakresie konstrukcji i budowy transformatorów,
 • Monitoring transformatorów, najnowsze trendy i dotychczasowe doświadczenia,
 • Alternatywne dielektryki ciekłe w transformatorach,
 • Izolatory przepustowe, aktualne zagrożenia w eksploatacji,
 • Układy izolacyjne transformatorów - nowe rozwiązania,
 • Próby odbiorcze,
 • Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów rozdzielczych do pracy w sieci z przyłączonymi, po stronie nn, źródłami energii rozproszonej,
 • Transformatory współpracujące z układami przekształtnikowymi,
 • Próżniowe podobciążeniowe przełączniki zaczepów, awarie i diagnostyka PPZ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!