event image event image

Międzynarodowa Konferencja TRANSFORMATOR '17

Polskie Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje 

Międzynarodową Konferencję Transformatorową "TRANSFORMATOR '17"

która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2017 w Toruniu.
 

Język konferencji
Oficjalnymi językami konferencji będą: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Tutorial prowadzony będzie w języku polskim.


Miejsce konferencji
Hotel Filmar
http://www.hotelfilmar.pl/
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń


Uczestnicy
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo - rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji. Przewidujemy także śladem poprzednich konferencji udział przedstawicieli z zagranicy. W związku z tym konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Zagadnienia w pracach CIGRE S.C. A2
 • Diagnostyka transformatorów i ocena jej skuteczności
 • Awaryjność transformatorów, przyczyny awarii
 • Postęp w zakresie konstrukcji i budowy transformatorów
 • Alternatywne dielektryki ciekłe w transformatorach
 • Monitoring transformatorów, najnowsze trendy i dotychczasowe doświadczenia
 • Izolatory przepustowe, aktualne zagrożenia w eksploatacji
 • Układy izolacyjne transformatorów - nowe rozwiązania
 • Próby odbiorcze
 • Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów rozdzielczych do pracy w sieci z przyłączonymi, po stronie nn, źródłami energii rozproszonej
 • Transformatory współpracujące z układami przekształtnikowymi

W czasie konferencji odbędzie się Tutorial organizowany wspólnie z Komitetem Studiów A-2 CIGRE poświęcony problematyce przepięć w transformatorach.